صنعت بتن

دارای گواهینامه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

کارخانه ایده سازان عصر صنعت بتن

تولید کننده انواع قطعات بتنی سبک و سنگین با دستگاه های روز اروپا

کیفیت

...........

قدرت

......

صنعت بتن

صنعت بتن

صنعت بتن